Kernteam 2023

Ieder jaar vormt een kernteam het hart van de organisatie van Spil in de Wijk. De samenstelling van het kernteam varieert per jaar, waarbij de leden zich vrijwillig inzetten om Spillen in Limburg met elkaar te verbinden. Interesse om in de toekomst deel uit te maken van het kernteam? Neem dan contact op!  

Susan 
Hurenkamp

Gemeente Heerlen

"Ik ben vanaf het begin betrokken bij Spil in de Wijk. Van elkaar leren om mooie dingen te doen in de buurt; voor, door en met bewoners! Steeds meer deelnemers aan de conferentie, steeds meer initiatieven: dit maakt me trots!"

Roeland 
Cleuren

Wonen Limburg

"Voor Wonen Limburg is leefgeluk van bewoners belangrijk. Wijkwerkers verbeteren samen met bewoners de leefbaarheid. SIDW biedt wijkwerkers een podium, kennis en netwerk. Ik versterk SIDW met kennis, mijn netwerk en organisatietalent tot een stabiele organisatie."

Nicole 
Koolen

ZOWonen


"Samen zijn wij sterker en bereiken wij meer. Hierbij zijn niet alleen de professionals belangrijk. Samen met bewoners worden mooie projecten aangegaan, die ertoe leiden dat mensen ZO 👍🏼 Wonen. Spil in de Wijk brengt ons allen bij elkaar!"

Susan 
Rijk

Burgerkracht Limburg

"Namens Burgerkracht Limburg mag ik mij bezig-houden met burgerinitiatieven en ben ik de spin in het netwerk rond het Knooppunt Burgerinitiatieven. Ik ben een echte verbinder. Daarom verbind ik mij ook heel graag met Spil in de Wijk. Zodat we actieve inwoners samen op weg kunnen helpen bij het werken aan hun eigen leefomgeving.” 

Etiënne
Colson

Gemeente Heerlen

"Als buurtregisseur zet ik me met bewoners en professionals in voor de leefbaarheid van de stad
Heerlen. Ik ben trots hierin een actieve rol als verbinder en aanjager te vervullen. Deze trots geldt
eveneens voor deelname aan het kernteam. Ik draag graag mijn steentje bij om SIDW verder uit te
bouwen tot het netwerk voor mensen die net als ik midden in de wijk staan en hun kennis, ervaringen
en vooral hun passie willen delen."

François 
Mostard

Gemeente Sittard-Geleen

"Ze noemen mij de 'founding father' van Spil in de Wijk. Ieder jaar werken we samen om mooie mensen, kennis, kunde en initiatieven aan elkaar te verbinden. Ik voel mij een trotse ambassadeur van Spil in de Wijk!"

Leden kernteam 2017 - 2022

Onderstaande personen maakten in (een van) de voorgaande jaren deel uit van het kernteam van Spil in de Wijk:

Pieter
van der Waa

Gemeente Maastricht

Marcel
van den Broek

Gemeente Beesel

Linda
Spaetgens

Servatius

Leonne 
Delahaije

Gemeente Sittard-Geleen

Sami
Azizi

Servatius

Regien
Heymans

Provincie Limburg

Angelique 
Hendriks

Provincie Limburg

Annemarie 
Janssen

Gemeente Sittard-Geleen

Bianca
Vaessen

Provincie Limburg

Danny 
Martens

LEVANTOgroep

Doenja
Urlings

Jadoen

Jacky 
Relouw

VKKL

Martijn
Rumpen

Provincie Limburg

Resy
Sanders

Provincie Limburg

Sami
Sezin

Stichting Wel.kom

Saskia 
Zijlstra

Gemeente Roermond

Twan 
Vincken

Wonen Limburg