SpiLunches

elke derde donderdag van de maand | online via Teams
kennis delen, ervaringen uitwisselen en brainstormen
11.00 uur - 13.00 uur | Ruimte voor maximaal acht deelnemers

Samen weet je zoveel meer dan alleen

Op de vraag waar Spillen de meeste behoefte aan hadden tijdens de vele lockdowns was het antwoord vrijwel unaniem: persoonlijk contact. Daarom brengt Spil in de Wijk sinds begin 2021 Spillen uit de hele provincie samen tijdens de online SpiLunch. Dit bevalt zo goed, dat we de lunches ook in 2023 voortzetten!

Rondom een bepaald thema worden ervaringen gedeeld, goede ideeën uitgewisseld en wordt er gebrainstormd over oplossingen en mogelijkheden. Per lunch is er plek voor acht deelnemers.

De volgende lunches in 2023 op de agenda. Ben jij erbij? 


#EXTRA:
Donderdag 12-01-'23
Thema: Verward gedrag in de wijk: hoe nu verder?
Een vervolg op het webinar Spilgenoten (oktober 2022) met Etienne Colson en Jordy Jennen

#14: Donderdag 19-01-'23

Thema: Armoede: in hoeverre beïnvloedt het ons werk?
Wat kan wel en wat kan niet in een tijd waarin veel mensen amper kunnen rondkomen? 
 

#15: Donderdag 16-02-'23

Thema: Onderlinge samenwerking: hoe organiseren we het?
Op welke manier kunnen collega’s uit verschillende domeinen het beste met elkaar samenwerken?
   

#16: Donderdag 16-03-'23

Thema: Bewonersinitiatieven: hoe dan?
Hoe zorg je ervoor dat een initiatief wordt gedragen door de organisatie?

#17: Donderdag 20-04-'23

Thema: Zelfsturing: van solosucces naar deelbare best practice 
We leren te weinig van succesverhalen van collega’s: hoe kan dit anders?
 

#18: Donderdag 25-05-'23

Thema: Burgerbetrokkenheid: hoe versterk je de deal?  
Participeren is geen synoniem voor bepalen. Hoe breng je dit goed over aan (ontevreden) burgers?

 

#19: Donderdag 21-09-'23

Thema:  Wijkontwikkeling vs. woningcorporaties: wie zet de toon?
Hoeveel invloed hebben wooncorporaties op bewegingen binnen een wijk?