Spil in de Wijk: verbonden in eenheid

Spil in de wijk is een project van initiatiefnemers en Mogelijkmakers uit verschillende Limburgse organisaties, bottom up en breed georganiseerd door een (jaarlijks wisselend) kernteam en ondersteunende werkgroepen. Met onze evenementen brengen wij Spillen (professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor de leefbaarheid van woon- en werkomgeving) uit alle hoeken van de provincie Limburg bij elkaar.

Spil in de Wijk (afgekort SIDW) heeft als doel het vormen van een sterk, actief en open netwerk van Spillen binnen Limburg. Een netwerk waarbinnen we kennis, ervaring en inspiratie delen, tussen mensen die dagelijks volop in de Limburgse wijken en buurten aan de slag zijn.

Meestal zijn Spillen goed zichtbaar in 'hun' wijk, want daar komt hun energie en creativiteit goed terecht. Maar, om de dingen echt voor elkaar te krijgen, zijn deze Spillen tegelijkertijd ook goed verbonden aan professionele organisaties. Organisaties die werken aan goed samen wonen, zorgen, leren, aan veiligheid en gezond leven in de wijken. Een Spil kan niets zonder de kracht uit de wijk of steun vanuit de organisaties. Bij de evenementen van Spil in de Wijk komen professionele én vrijwillige Spillen bij elkaar om te leren, ontwikkelen en verdiepen. 

Wat doet Spil in de Wijk?

Events

Naast de jaarlijkse Netwerkconferentie organiseert SIDW online themalunches en een jaarlijks interactief webinar. Zelf een event voor Spillen organiseren? Neem contact met ons op!  

Media

Extra verdieping verzorgen we door middel van ons eigen magazine, een nieuwsbrief en de SpilCasts. Hier komen Spillen en Mogelijkmakers aan het woord en gaan met elkaar het gesprek aan. 

Voor wie is Spil in de Wijk?

Spillen zijn de professionele of vrijwillige sleutelfiguren in onze wijken en dorpen. Denk hierbij aan onder anderen wijkcoördinatoren, opbouwwerkers, gebiedsregisseurs, stadsdeelmanagers, wijkagenten, jongerenwerkers en kansmakelaars. Maar ook bewoners die vrijwillig en vanuit intrinsieke motivatie verbindingen maken binnen hun buurt, de zogenaamde kartrekkers, mogen zichzelf een Spil in de Wijk noemen, en zijn dan ook van harte welkom op onze events. 


Spillen..

  • staan midden in de wijk;
  • weten wat er speelt;
  • voelen zich in de volle breedte verantwoordelijk voor het wel en wee van de mensen;
  • leggen contacten in de wijk en binnen de professionele organisaties;
  • brengen verschillende mensen bij elkaar en helpen hen met hun ideeën op weg;
  • benoemen problemen en spreken mensen rechtstreeks aan om in actie te komen;
  • ondersteunen wijk of dorp met ervaring en kennis;
  • maken het verschil!   


Herken jij jezelf in bovenstaande punten? Dan is Spil in de Wijk voor jou!

Daarnaast zien we ook een toename van deelnemers die vanuit hun zijdelingse werkzaamheden een verbinding hebben met wijk- en buurtgericht werken en participatie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld beleidsmedewerkers of teammanagers. Zij komen graag naar de events van Spil in de Wijk om te zien hoe divers gelijkwaardige werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Ook zij zijn van harte welkom!

"Een aldoor groeiend netwerk van en voor Limburgse Spillen in de wijk: dat is het doel!"