Partners

Spil in de Wijk is dé community voor iedereen die actief is in het sociaal domein in Limburg. 
Maar bij wie kun je terecht voor hulp of ondersteuning bij een project, of aankloppen voor subsidie of advies? Een overzicht van onze landelijke en provinciale partners, die Spil in de Wijk ondersteunen met kennis en de groei van het netwerk: 


Ondernemen met je Buurt

Ondernemen met je Buurt is het landelijk programma dat buurtbewoners helpt om maatschappelijke duurzame impact te creëren. Deelnemers kunnen workshops volgen, zich op verschillende manieren laten inspireren of met een mentor aan de slag. 


Ondernemen met je Buurt stimuleert buurtbewoners om een goed idee of initiatief te laten groeien tot een succesvol bewonersbedrijf.

Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen zij kennis over wat echt goed werkt en passen zij die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. Movisie ondersteunt, adviseert en werkt samen met maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven: lokaal of landelijk en toegesneden op het vraagstuk en op de organisatie.

Movisie doet onderzoek naar en verzorgt webinars over uiteenlopende thema's binnen het sociaal domein. Op hun website verzamelt Movisie effectieve methoden, instrumenten en praktijkvoorbeelden. 

Elisabeth Strouven Fonds

Het Elisabeth Strouven Fonds ondersteunt positieve initiatieven in Maastricht en omgeving. Daarbij ligt de focus op sociaal-maatschappelijke initiatieven.  Het fonds denkt mee, schakelen haar netwerk in en geeft een financiële impuls als daarmee een verschil kan worden gemaakt.

Het Elisabeth Strouven Fonds ondersteunt mensen in Limburg die iets willen betekenen voor andere mensen.

MAEX

Sinds 2015 zet MAEX zich in voor een sociale en duurzame samenleving door het versterken van maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen. Om op een toegankelijke manier inzicht te geven in maatschappelijke impact, is in 2019 de Social Handprint ontwikkeld als onderdeel van het MAEX platform.   Daarmee hebben wij de afgelopen jaren vele initiatieven, overheden en fondsen ondersteund in het inzichtelijk krijgen van hun bijdrage aan de SDG’s.

Via MAEX kunnen initiatieven regelmatig een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage en/of kennisondersteuning via de MAEX Impuls. 

 

LSA Bewoners

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners is een vereniging van bewonersinitiatieven in heel Nederland. LSA Bewoners brengt haar leden online én offline samen, deelt kennis en ervaring over bewonersinitiatieven en zet belangrijke thema’s op de politieke agenda en gaat hierover in gesprek met overheden en andere maatschappelijke organisaties. 

De website van LSA staat boordevol tips over o.a. het werven van vrijwilligers, inclusieve energietransitie, het beheren van een eigen gebouw en wijkaanpak. 

Onze Buurt

Onze Buurt stimuleert mensen en groepen sinds 2012 om zelf te werken aan de leefbaarheid in woonomgeving. Ieder jaar zoekt Onze Buurt naar de mooiste, meest sociale, succesvolste en leukste Limburgse wijkinitiatieven. Sinds 2020 kent de buurtenactie ook ‘Het Onze Buurt Zetje”, een stimuleringsbudget voor groepen die een goed plan hebben, maar nog wat steun nodig hebben om de eerste stappen te kunnen zetten naar een echt project. Met ‘Het Zetje” kan bijvoorbeeld advies, een notaris, administratiesysteem of eerste vergaderkosten betaald worden. 

 

Onze Buurt reikt elk jaar een stevig startkapitaal uit aan het beste buurtplan. Daarnaast wordt elk jaar 'Het Zetje' uitgereikt. 

Kern met Pit

Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het de directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Ben je na de selectie eenmaal Kern met Pit-deelnemer, dan opent dat direct deuren bij gemeenten en andere organisaties. Het hele jaar staat initiatiefnemer Katalys voor je klaar met tips, advies en contacten in hun netwerk. Daarnaast kun je gratis meedoen aan interessante workshops en bijeenkomsten.

Bewoners ontvangen het predicaat Kern met Pit en 1.000 euro voor het project als een geselecteerd buurtinitiatief binnen een jaar is afgerond. 

VKKL

VKKL is de vereniging die is opgericht om initiatieven van bewoners te ondersteunen ter behoud of verbetering van de vitaliteit van dorpen en buurten in Limburg. Thema's waar aan gedacht kan worden zijn 'zorgen voor elkaar', Wensbusinitiatieven en de verduurzaming van gemeenschaps-accommodaties.

De VKKL ondersteunt bewoners door uitwisseling van kennis en ervaringen en door activering, advisering en belangenbehartiging. 

LPB

LPB staat voor Stichting Landelijk Platform Buurt- en Wijkgericht Werken. Het LPB is een netwerkorganisatie van en voor wijkambtenaren die op zoek gaan naar de grenzen van hun vakgebied – en die over deze grenzen heen kijken.  In het netwerk van LPB zijn veel wijkprofessionals van gemeenten actief. Zij spreken elkaar een aantal keer per jaar tijdens een themabijeenkomst of andere ontmoeting. Jaarlijks organiseert het LPB een congres in november; een inspirerende driedaagse met honderden deelnemers, over de actuele kwesties in het wijkgericht werken. 

 De belangrijkste doelstelling van het LPB is het samenbrengen van vakgenoten en het uitwisselen van kennis over en ervaring met wijkgericht werken. 

Platform31


Stimulansz


Sociaal Werk Nederland


Oranje Fonds


Buurkracht


Samenwerkingen

 
Meedenken bij de ontwikkeling van een provinciale zoekmachine of bijdragen aan een event: Spil in de Wijk zet regelmatig samen met een andere partij de schouders onder een  project.

mei - september 2023
SIDW x CONNECTED COMMUNITIES

In 2023 namen Spil in de Wijk, Burgerkracht Limburg en VKKL namens Nederlands Limburg deel aan een uitwisselingsproject met een aantal Belgische collega’s. 


In deze Euregionale samenwerking werd bij elkaar in de keuken gekeken. “Het was erg leerzaam om over land- en regiogrenzen heen te kijken tijdens een aantal praktijkbezoeken. Het werd al snel duidelijk dat we allemaal tegen dezelfde problemen aanlopen, verschillende systematiek en methodieken bedenken met daaraan gekoppelde processen, maar uiteindelijk allemaal hetzelfde willen”, aldus François Mostard van Spil in de Wijk. 

‘Connected Communities - Burgerparticipatie, van inspraak tot cocreatie’ is een project van Beweging.net Limburg (BE) samen met Uhasselt (BE), Burgerkracht Limburg (NL), Spil in de Wijk (NL), Vereniging Kleine Kernen Limburg (NL) en Ländliche Gilden (OSTBE). Een Interreg Euregio Maas-Rijn People To People project, met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

2018 - 2020
SIDW x KIEK LIMBURG

Uit de thematafel ‘verbinden en versterken sociale infrastructuur’ van de Provincie Limburg, die in juni 2018 plaatsvond, werd de behoefte besproken om Limburg online te verbinden om zo te komen tot een gezond en vitaal Limburg.  Samen met Burgerkracht, Limburg Positief Gezond, Provincie Limburg en SMOL is Spil in de Wijk aan de slag gegaan om de eerste Limburgse zoekmachine te realiseren. En met succes: begin 2020 werd Kiek Limburg gelanceerd! 

29 november 2018
SIDW x WIJ ZIJN LIMBURG FESTIVAL

Spil in de Wijk was aanwezig tijdens het festival #WijZijnLimburg, georganiseerd bij Zeezicht in Heerlen. Naast dit event samen met De Vereniging Limburg georganiseerd te hebben, had SIDW ook een kleine promotiestand voor de Spil in de Wijk-activiteiten. Een geslaagde dag!

Ook samenwerken met (het kernteam van) Spil in de Wijk?

We staan altijd open voor een goed gesprek. Wie weet wat we voor elkaar kunnen betekenen!