"Veiligheid doen we samen, toch?" 

Al snel na de conferentie van 2019 was het kernteam, mede naar aanleiding van de vele reacties, het er over eens dat het thema van 2020 veiligheid zou moeten zijn. Hoewel de conferentie in verband met het coronavirus en de bijbehorende maatregelen is verplaatst naar 2022, houden we vast aan het thema. 

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een leefbare buurt. We kunnen nog zó ons best doen met een bankje, een moestuin, een gezamenlijke maaltijd of een werkproject, maar als bewoners zich niet veilig voelen zal de leefbaarheid niet bloeien. En veiligheid stel je niet objectief vast: de cijfers kunnen dalen, maar zolang er nog één aanleiding is, nog één puntje donkerrood is, zullen bewoners zich niet veilig voelen. Daarom is veiligheid niet een extra camera, een opvallende zebra, een project achter de voordeur, een jongeren-helpen-ouderen project of een ontmoetingsavond. Nee, voor een veiligheidsgevoel moeten ál deze stukjes in elkaar moeten passen. Samen dus. Tijdens Spil in de Wijk 2022 besteden we aandacht aan al die verschillende stukjes veiligheid.