SpiLunch

één donderdagmorgen per maand | online via Teams
kennis delen, ervaringen uitwisselen en brainstormen
11.00 uur - 13.00 uur | Ruimte voor maximaal acht deelnemers

Samen weet je zoveel meer dan alleen

Op de vraag waar Spillen de meeste behoefte aan hadden tijdens de vele lockdowns was het antwoord vrijwel unaniem: persoonlijk contact. Daarom brengt Spil in de Wijk sinds begin 2021 Spillen uit de hele provincie samen tijdens de online SpiLunch. Dit bevalt zo goed, dat we de lunches ook in 2024 voortzetten!

Rondom een bepaald thema worden ervaringen gedeeld, goede ideeën uitgewisseld en wordt er gebrainstormd over oplossingen en mogelijkheden. Per lunch is er plek voor acht deelnemers.

De volgende lunches staan op de agenda voor 2024. Ben jij erbij? 


#21: Donderdag 18-01-'24
Thema: Werkdruk
Wat is voor jou de grootste oorzaak en hoe ga jij daarmee om?

#22: Donderdag 8-02-'24
Thema: Wat een drama!
Een initiatief vanuit bewoners loopt uit op een fiasco: wat nu?

#23: Donderdag 14-03-'24
Thema: Noodopvang
Noodopvang en crisisnoodopvang: is dat van invloed op je werk(druk), heb je daar voldoende kennis mee?

#24: Donderdag 18-04-'24
Thema: Nieuwe woonvormen
Kangaroo-woningen, doorstroomwoningen (flexwoningen), zorgbuurthuis. Wat is er al? Hoe werkt het? Wat gaat er nog komen?

#25: Donderdag 16-05-'24
Thema: Niet klein te krijgen
Hoe strijdvaardig ben jij in je werk, en waar loop jij tegenaan? Vastlopen in je organisatie, hoe ga je daarmee om?