2019: on tour in roermond   - let op 25/10 AFGELAST -

HELAAS onderstaande activiteit werd AFGELAST door kernteam SIDW .

 

Het idee van SIDW on tour: samen de dagelijkse wijkpraktijk van spillen opzoeken!

Wanneer?   Enkele keren per jaar, gepland: op vrijdagochtend 25 oktober 2019.

Waarheen? Deze SIDW-on tour gaat naar de wijk De Donderberg in Roermond.

Meer weten of jezelf opgeven?

Kijk op de SIDW pagina's op Facebook of LinkedIn.

Let op: DEELNAME VRAAGT OM LEUKE TEGENPRESTATIES - OPGAVE IS VERPLICHT.

 

We zien ons.... je bent van harte welkom!

TEAM SIDW


2018: ON TOUR in MAASTRICHT

Ja!

Op 7 december 2018 gaan we weer een middag samen op pad en verkennen we de wereld van The Masters in Maastricht. Het Master Home is een interessante en leerzame plek voor alle spillen.
Ook heb je zo de gelegenheid om jouw netwerk te vergroten en vakgenoten te ontmoeten.

Meld je aan bij Bianca via bianca.vaessen@maastricht.nl !

 2018: ON TOUR in SIttard

Herbestemming oude kerken, 10 oktober 2018

Op woensdagavond 10 oktober 2018 organiseren VKKL en Spirato een thema-avond over de herbestemming van kerkelijk vastgoed. SIDW - on tour sluit daarbij aan. Alle spillen: welkom!

Het eerste deel van de avond is een ledenvergadering (onderwerp: voortgang van de fusie van VKKL en Spirato). Het grootste gedeelte van de avond is openbaar toegankelijk en wordt gebruikt om in te gaan op het thema herbestemming kerkelijk vastgoed. Hoe kan dat, hoe ziet dat er bijvoorbeeld uit?
De locatie van de bijeenkomst 'Tussen de Torens' in Sandelhout, Sittard is een inspirerend voorbeeld.

 

Oude Kerk, Nieuwe Functie? Het (gedeeltelijk) herbestemmen van kerkelijk vastgoed is een belangrijk thema voor nu en de toekomst. Grote vragen die aan bod komen zijn: wat houdt het thema herbestemming kerkelijk vastgoed eigenlijk in? Wat doe je als je kerk leeg dreigt komen te staan?
Deze avond is het begin van een reeks: op 1 december zal er een workshopochtend plaatsvinden rondom hetzelfde thema, om nog meer verdieping aan te brengen.

 

Aanmelden! De avond is opgesplitst in twee gedeelten. Het eerste gedeelte (19.00  - 20.00 uur) wordt gebruikt voor de Algemene Ledenvergadering. Deze is vanzelfsprekend alleen voor leden van VKKL-Spirato. Het tweede gedeelte (20.00 - 22.00 uur) is zowel voor leden als niet-leden toegankelijk.
Heb jij, SPIL IN DE WIJK, je nog niet aangemeld? Doe het snel. Je treft die avond zeker andere spillen!

Kijk op https://www.vkkl.nl/bijeenkomsten/alv-vkkl en meld je aan!

Wil je eerst meer weten, mail dan met Francois: francois.mostard@sittard-geleen.nl.


2018: ON TOUR in heerlen

Gebrookerbos fietstocht langs initiatieven, 3 oktober 2018

In Heerlen is de methodiek Gebrookerbos inmiddels een begrip bij het omvormen van open, lege plekken in de stad. Uitgangspunt is niet het vormen (of bouwen) van iets nieuws op een lege plek, maar het omvormen van een bestaande plek tot iets nieuws. Een belangrijke succesfactor hierbij is een bottom-up aanpak: het betrekken en activeren van bewoners en ondernemers die zich betrokken voelen bij deze plekken en er zelf mee aan de slag gaan.

Tijdens Spil in Wijk 2017 en 2018 is er aandacht geweest middels workshops voor deze methodiek.
Spil in de Wijk on tour op 3 oktober 2018 gaat iets verder. We gaan de plekken bezoeken met de fiets. Wil je mee fietsen en zelf zien hoe de uitwerking vorm heeft gekregen geef je dan op.
NIEUWSBERICHT: de 20 plekken (gereserveerde fietsen) zijn vergeven, helaas: vol = vol.
Wil je toch meer informatie? Neem dan contact op met Susan via: s.hurenkamp@heerlen.nl.
De bijeenkomst van woensdag 3 oktober start om 14.00 (Kasteel Hoensbroek) en om uiterlijk 17.00 zijn we weer terug bij ons beginpunt.

De workshop op Spil in de Wijk 2018  behandelde brooker Jos Reinders
de methode Gebrookerbos, Dit is een ontwikkelstrategie voor het gebied Heerlen-Noord (tussen kasteel Hoensbroek en de Brunssummerheide). Dit gebied was van oudsher een decor van de mijnbouw. Door het wegvallen van deze delfstoffenwinning en door de demografische ontwikkelingen vallen er open ruimtes in het landschap: groengebieden langs beken, oude mijngebieden, groeves, bedrijventerreinen die liggen te wachten op bedrijven, een lege strook waar ooit een mijnspoor liep, voetbalvelden van clubs die vanwege de bevolkingsdaling gefuseerd zijn, of een plek waar een school of kerk gesloopt werd.2017: ON TOUR met de spillen

 

Spil in de Wijk was in 2017 meerdere keren samen 'on tour'!

 

Via facebook kun je de activiteiten volgen en
aangeven of je mee wil doen of bijvoorbeeld zelf een activiteit wil organiseren.


  • op woensdag 11 oktober waren de Spillen actief bij de VKKL-inspiratiebijeenkomst in Elsloo...
  • op vrijdag 10 november sloot een groep Spillen zich aan bij de burgerconferentie en fietsroute in gebied Gebrookerbos, een activiteit door een Spil in Hoensbroek werd georganiseerd...
  • op zaterdag 25 november ging een groep Spillen, onder begeleiding van kernteamleden uit Maastricht en Sittard-Geleen, met een grote bus langs de buurtnetwerken in Maastricht...
  • op dinsdagmiddag 23 januari 2018 was er een kennisworkshop over 'kleinschalig groen in de stedelijke omgeving'. Verschillende aanpakken vanuit Limburgse gemeenten en organisaties werden belicht. Er ontstond een mooie discussie over scherpe stellingen! Daarna: borrel!